دات نت نیوک

اخبار

شناسایی و رتبه بندی ابعاد اثر بخش مرکز تخصصی آپای استان سیستان و بلوچستان (SB CERT) با هدف پیاده سازی دولت الکترونیک

  • 15 اردیبهشت 1395
  • Article Rating

طی سالهای اخیر تهدیدات امنیتی فراوانی بر اطلاعات سازمانها وارد آمده و عملکرد سازمانها را دستخوش تغییر قرار داده و سبب گشته تا آنها هزینه­های گزافی را متحمل شوند. این مساله در مورد سازمانهای دولتی که از سیستم­های اطلاعاتی و اینترنتی تحت شبکه استفاده می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. استفاده از خدمات مراکز تخصصی آپا بعنوان مرکزی علمی و پژوهشی در راستای ارتقای امنیت اطلاعات و سیستم­های اطلاعاتی مورد استفاده در حوزه های آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای مطرح می گردد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد اثر بخش مرکز تخصصی آپای استان در پیاده سازی دولت الکترونیک می­باشد. براي این منظور ابتدا با بررسی پیشینه این مراکز، فهرستی از معیارهاي حائز اهمیت تدوین شد و از طریق انجام مصاحبه حضوري با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان ها و تکمیل نمودن پرسشنامه، ابعاد اثر بخشی مرکز تخصصی آپای استان در پیاده سازی دولت الکترونیک شناسایی و در چهار حوزه کلی دسته­بندي گردید. سپس با تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازي، معیارها وزن­دهی و رتبه­بندي شدند. بنا به یافته­هاي تحقیق ، بعد اصلی جایگاه حقوقی وقانونی مرکز تخصصی آپا با وزن نسبی ۰.۳۱اولویت نخست را کسب نموده و بعد اصلی آگاهی رسانی و فرهنگ سازی مرکز تخصصی آپا با وزن نسبی۰.۱۹ در جایگاه انتهایی قرار گرفته است.

 

اعضای هیات علمی گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

امتیاز به خبر :