پورتال مرکز تخصصی آپای دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ: 05 آبان 1395

تست موفق سامانه وبینار و وب کنفراس مرکز تخصصی آپای دانشگاه سیستان وبلوچستان

تست موفق سامانه وبینار و وب کنفراس مرکز تخصصی آپای دانشگاه سیستان وبلوچستان جهت میزبانی جلسات راه دور و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرکز ماهر با حضور جناب مهندس تسلیمی معاون و کارشناسان محترم مرکز ماهر و روسای محترم ۱۰ مرکز آپا استانی