آدرس

زاهدان، بلوار دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه سيستان و بلوچستان

ایمیل

cert@usb.ac.ir

 

تلفن

 054-31136898

 

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه : 8:00 - 14:00