سرویس‌ها و فعالیت‌های اصلی مرکز تخصصی آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان

گواهی‌نامه امنیتی نرم‌افزار کاربردی (تحت وب یا دسک‌تاپ)
گواهی‌نامه امنیتی وب‌سایت و پرتال
تست نفوذ پذیری نرم افزار، وب‌سایت و پرتال
گواهی‌نامه امنیتی وب‌سایت و پرتال
رسیدگی به حوادث سایبری
نشر اطلاعات مربوط به امنیت اطلاعات
مشاوره امنیتی
راه اندازی و اداره بخش اخبار مرتبط
فعالیت‌های آموزشی